nieuws

Windpark Oude Maas in gebruik genomen | oktober 2022

Eneco en renewable factory hebben op 20 oktober windpark Oude Maas geopend. Het windpark telt 5 windturbines, 3 van 2 van Eneco met samen een opgesteld vermogen van 17,55 MW. De turbines kunnen jaarlijks circa 67.000 MWh aan groene stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens. 

De bouw van het windpark is in 2021 gestart en heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen. Oorspronkelijk zou het windpark voor de zomer gaan draaien, maar door de storm Eunice begin dit jaar liep de bouw vertraging op. De hack bij windturbinefabrikant Nordex veroorzaakte vervolgens een extra vertraging omdat de windturbines niet konden worden aangesloten op het netwerk van de fabrikant. Inmiddels draaien de windturbines en kan het windpark een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard en haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Geluidsmeeting

Eind juni 2022 is er een start gemaakt met geluidsmetingen in de omgeving, voordat de windturbines draaiden. Vanaf 8 september draaien alle turbines en worden er wederom metingen uitgevoerd. De resultaten van de meetcampagne worden begin 2023 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst. 

Obligaties uitgeven

Vanaf januari 2023 kunnen omwonenden mee investeren in het windpark, door middel van obligaties.

renewable factory - energy to share

Kernwaarden

De realisatie van duurzame energieprojecten kan heel impactvol op de leefomgeving zijn en mag alleen plaatsvinden zodra er een breed en representatief draagvlak bestaat. Inleven, inpassen en inspraak zijn voor ons randvoorwaarden om te komen tot een gebalanceerde verstandhouding met alle betrokkenen.

renewable factory - energy to share

Belofte

Wij geloven met overtuiging dat korte-termijn-denken niet loont. Met een professionele no-nonsense benadering werken wij samen aan duurzame oplossingen. Respect tonen, eerlijk handelen en transparant communiceren staat daarbij altijd voorop.


renewable factory - energy to share

Werkwijze

renewable factory is de ervaren projectontwikkelaar voor de gehele looptijd van een duurzame energieproject. Van (eigen) initiatief tot ontwikkeling en van bouw tot exploitatie. Alle processtappen worden door onze specialisten in eigen beheer uitgevoerd.