projecten Marokko

Portfolio Marokko

Marokko kampt met een groot tekort aan energie terwijl de vraag almaar toeneemt door de sterk groeiende economie. Daarnaast heeft Marokko veel geschikte ruimte, veel wind en veel zonne-uren. Ideale omstandigheden voor duurzame energieproductie en geweldig om deze kansen te kunnen delen. renewable factory heeft een vestiging in Marokko en steunt lokale initiatieven ter bevordering van scholing, werkgelegenheid en gezondheid. Dit doen we door een substantieel deel van energieproductie uit onze projecten lokaal te delen en er op toe te zien dat dit rechtstreeks terecht komt bij diegene die dat het hardst nodig hebben.

In samenwerking met lokale partners is een drietal projecten in het zuiden van het land in ontwikkeling. Het gaat om zowel wind- als zonneparken met een gezamenlijk opgesteld vermogen van meer dan 400 MW. Op dit moment worden hiervoor de vergunningsaanvragen voorbereid.

Windpark Dahkla

Dahklawind
MarokkokaartDakhla
previous arrow
next arrow

Windpark Tan-Tan

Tan-Tanwind
MarokkokaartTan-Tan
previous arrow
next arrow

Zonnepark Tan-Tan

Tan-Tanzon
MarokkokaartTan-Tan
previous arrow
next arrow

Kernwaarden

De realisatie van duurzame energieprojecten kan heel impactvol op de leefomgeving zijn en mag alleen plaatsvinden zodra er een breed en representatief draagvlak bestaat. Inleven, inpassen en inspraak zijn voor ons randvoorwaarden om te komen tot een gebalanceerde verstandhouding met alle betrokkenen.

reliable white

Belofte

Wij geloven met overtuiging dat korte-termijn-denken niet loont. Met een professionele no-nonsense benadering werken wij samen aan duurzame oplossingen. Respect tonen, eerlijk handelen en transparant communiceren staat daarbij altijd voorop.

 

Process white

Werkwijze

renewable factory is de ervaren projectontwikkelaar voor de gehele looptijd van een duurzame energieproject. Van (eigen) initiatief tot ontwikkeling en van bouw tot exploitatie. Alle processtappen worden door onze specialisten in eigen beheer uitgevoerd.